Multi Dimensionaal Bewustzijn ( MDB) is een verruimde staat van bewustzijn ten opzichte van ons bekende driedimensionale bewustzijn.
Driedimensionaal bewustzijn is wat de huidige mens kenmerkt; wij zijn bekend met de drie dimensies van ruimte (breedte, diepte en hoogte.) En wij ervaren de wereld vanuit de drie dimensies geest, emotie en lichaam.

MDB wil zeggen dat je je van méér dimensies van bestaan bewust wordt.
We kennen dit al sinds mensenheugenis als “heldere vermogens”. Wanneer iemand meer dimensies van de zintuigen heeft ontwikkeld wordt dit “helderziendheid, helderhorendheid” etc genoemd.
MDB omvat meer dan dat. Het gaat over het reactiveren van je vergeten vermogens. Soms uiten die zich als “heldere vermogens”.
Maar veel belangrijker dan dat is het terug ontwikkelen van je scheppingskracht. En dat gaat gepaard met het herinneren van wie en wat je oorspronkelijk bent.
De kracht tot manifestatie en bevrijding die besloten ligt in het je herinneren wie je van oorsprong bent en wat je van nature in je vermogen hebt, dat is waar het allemaal om gaat.
Je her-inneren en het terugnemen van je eigen potentieel kan door je multidimensionale bewustzijn te ontwikkelen.

Kennis van je eigen multidimensionale anatomie,inzicht in de aard van Schepping en het opdoen van eigen ervaring zijn onontbeerlijk wanneer je tot Zelf actualisatie wilt komen. En een multidimensionaal bewustzijn is een natuurlijk gevolg van het tot je nemen van de juiste kennis, het inzicht krijgen in de aard van het Leven en het creëren van eigen ervaring.

Toch kun je het herinneren van wie en wat je in Wezen bent niet afdwingen. Het zal zich in jouw eigen tempo ontvouwen vanuit een houding van actieve bereidheid alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. Vanuit een bereidheid om ieder moment opnieuw al je overtuigingen te bevragen.Vanuit een bereidheid om ieder moment opnieuw als een nieuw-geborene te ontvangen wat zich aandient.
En daarbij het vermogen van onderscheid te trainen. Want vrijheid en wijsheid zijn niet naïef. Onvoorwaardelijk kunnen waarnemen wat zich ieder moment aandient en daarbij tegelijk je onderscheidingsvermogen gebruiken is een levenskunst die zich ontwikkeld vanuit een bewuste keuze.

“Onwetendheid is de bron van alle kwaad” (Socrates)
“Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk ” (de 14e Dalai Lama)

4 december 2019Beschouwingen