Algemene Voorwaarden Praktijk Aude Sapere van Femke van Hof

Algemeen:

Praktijk Aude Sapere is een praktijk voor persoonlijke ontwikkeling met behulp van diverse workshops en trainingen, QHHT sessies en persoonlijke coaching en wordt gevoerd door Femke van Hof.

Website: https://www.femkevanhof.nl/

KvKnr.: 09209135

Adres: Schuttestraat 14, 7251 MZ Vorden Email: info@femkevanhof.nl Telefoonnummer: 0633093769

‘Femke van Hof’ is de aanbieder van alle worskhops, consulten en sessies. ‘Deelnemer’ is de persoon welke gebruik maakt van het aangebodene.

Artikel 1: Individuele Coaching.

1.1 De deelnemer bestelt een coaching-consult per email of telefonisch. Femke van Hof stuurt de bevestigingsmail of bericht.

1.2 Voor annulering van de coaching geldt dat dit uiterlijk 24 uur voor aanvang plaats dient te vinden. Hierna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Omdat individuele coaching consulten per uur gefactureerd worden, wordt er een tarief voor 2 uur gefactureerd bij te laat annuleren of no-show. Een annulering wordt pas als zodanig erkent nadat deze per app, sms of email is bevestigd door Femke van Hof.

1.3 De consulten dienen op de dag van de afspraak betaald te worden, ofwel contant ofwel via internet.

1.4 Deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen wat er met de gegeven adviezen en informatie gedaan wordt. Deelnemer blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de beslissingen die genomen worden mbt het eigen welzijn. Femke van Hof adviseert een arts of specialist te bezoeken bij lichamelijke en psyschische klachten, want een bezoek aan Praktijk Aude Sapere is geen vervanging voor een dergelijk specialistisch consult.

1.5 Alles wat binnen het kader van Praktijk Aude Sapere van Femke van Hof gebeurt, valt onder de privacy wetgeving en zal als zodanig privacy bescherming genieten.

Artikel 2 Workshops en trainingen

2.1 Aanmelding individuele deelnemer via de website met directe betaling of per email of telefonisch. De volledige betaling van een workshop of training dient voor aanvang van de betreffende training of workshop voldaan te zijn, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Annuleren training of workshop; inschrijvingen kunnen tot 21 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 21 dagen en 7 dagen voor aanvang van de training is 50% van het volledige bedrag verschuldigd en bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang is 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

2.3 Indien een individuele deelnemer onverhoopt een bepaalde trainingsdag niet kan bijwonen, dan vindt er geen restitutie plaats. De deelnemer kan deze dag eventueel inhalen bij dezelfde soort training op een andere datum, zulks in samenspraak met Femke van Hof.

2.4 Het criterium om toegelaten te worden tot de trainingen en workshops is dat de deelnemer verklaart ( door akkoord te gaan met deze voorwaarden) vrij te zijn van psychotische en bipolaire aandoeningen en volledig bewust verantwoording te nemen voor het eigen welzijn.

2.4 Deelname aan workshops en trainingen geschiedt altijd op eigen verantwoording en risico van de deelnemer. Femke van Hof kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor eventuele nadelige effecten die door deelnemer worden gerapporteert.

2.5 Femke van Hof werkt niet resultaat gericht; het gaat om het ontwikkelingsproces en de deelnemer verklaart ( door akkoord te gaan met deze voorwaarden) zich te realiseren dat een proces tijd kost en dat deelnemer ten alle tijden zelf verantwoordelijk is voor het eigen proces.

2.6 Het is verboden voor de deelnemer om opnames te maken ( op welke wijze dan ook) van de workshops en trainingen. Ook handmatige kopieën van aangereikt beeldmateriaal en illustraties zijn niet toegestaan. Al het materiaal behoort onder het intellectuele bezit van Femke van Hof en dienen als zodanig gerespecteerd te worden. In bepaalde gevallen maakt Femke van Hof gebruik van coyrighted materiaal van George Kavassilas, waarvoor zij de uitdrukkelijke toestemming heeft ontvangen. Tevens is het niet toegestaan aan de deelnemer om ontvangen materiaal in een eigen werkwijze ( praktijk, trainingscentrum e.d.) door te geven.

2.7 In het geval een maximaal aantal deelnemers is bereikt voor een training (zulks ter beoordeling van Femke van Hof), wordt de deelnemer een alternatieve datum voorgesteld. Is het niet mogelijk om de deelnemer in een andere training deel te laten nemen, dan kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden.

2.8 Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een training (zulks ter beoordeling van Femke van Hof) behoudt Femke van Hof zich het recht voor om deze training te annuleren. De deelnemer wordt een alternatieve datum voorgesteld. Is het niet mogelijk om de deelnemer in een andere training deel te laten nemen, dan kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden.

Artikel 3 QHHT sessies:

3.1 De deelnemer bestelt een QHHT sessie via de website met directe betaling, per mail of telefonisch. Femke van Hof stuurt de bevestigingsmail of bericht nadat de volledige betaling is ontvangen en daarmee de boeking definitief is.

3.2 Een annulering kan tot 72 uur ( drie dagen) van tevoren kosteloos geschieden. Hierna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Een annulering wordt pas als zodanig erkent nadat deze per app, sms of email is bevestigd door Femke van Hof.

3.3 De deelnemer verklaart ( door akkoord te gaan met deze voorwaarden) vrij te zijn van de contra indicaties voor een QHHT sessie en volledig bewust eigen verantwoording te nemen voor de uitwerking van de sessie ( voor contra indicaties; zie https://www.femkevanhof.nl/qhht/ )

3.4 Femke van Hof werkt niet resultaat gericht; het gaat om het ontwikkelingsproces en de deelnemer verklaart ( door akkoord te gaan met deze voorwaarden) zich te realiseren dat een proces tijd kost en dat deelnemer ten alle tijden zelf verantwoordelijk is voor het eigen proces.

3.5 Deelname aan een QHHT sessie geschiedt altijd op eigen verantwoording en risico van de deelnemer. Femke van Hof kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor eventuele nadelige effecten die door deelnemer worden gerapporteert.

Artikel 4 Inspanningsverplichting en privacy

4.1 Femke van Hof zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap de gemaakte afspraken uitvoeren middels een inspanningsverplichting. Deelnemer kan ervan uitgaan de volledige toewijding van Femke van Hof te hebben.

4.2 Deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen wat er met de gegeven adviezen en informatie gedaan wordt. Deelnemer blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de beslissingen die genomen worden mbt het eigen welzijn. Femke van Hof adviseert een arts of specialist te bezoeken bij lichamelijke en psyschische klachten, want een bezoek aan Praktijk Aude Sapere is geen vervanging voor een dergelijk specialistisch consult.

4.2 Alles wat binnen het kader van Praktijk Aude Sapere van Femke van Hof gebeurt, valt onder de privacy wetgeving en zal als zodanig privacy bescherming genieten.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Indien je een klacht hebt over het werk van Femke van Hof, neem dan binnen twee weken contact op om er samen uit te komen. Femke van Hof is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT en klachtencommisie GAT. Mochten we er samen niet uit komen dan kan deelnemer zich wenden tot voornoemde klachten commisie van waaruit een onafhankelijke klachten procedure wordt gestart. (https://gatgeschillen.nl/. Hier vind je ook het geschillenreglement met de klachtenprocedure.)