Inspirator

Femke van Hof

Inspirator; inspiratie is waar ik je mee hoop aan te raken. Trainer; is mijn werkwijze. Liefhebber; van Mensen, van het Leven en van de Aarde. Onderzoeker; van de Oorsprong en Bewustzijn. 

Ik nodig je uit op een geïnspireerd pad, waarop je jezelf al gaande onderzoekt, steeds meer liefhebt, omdat je in jezelf de Oorsprong herkent.

 

 

Doe je mee…?

Begin…..

Claim je oorspronkelijke menselijke vermogens terug en synchroniseer je hersengolven met je hart middels diepe meditatie.

BewustWording kun je stimuleren. Het bewustZijn is een staat waarin je verkeert. En door training kun je je staat van bewustZijn steeds verder vergroten.

In de trainingen die ik aanbied gaat het om het verwerven van steeds meer innerlijke vrijheid en autonomie. Het gaat om het herinneren, terugvorderen, integreren en “helen” van je eigen multidimensionale bewustzijn. In jezelf, voor jezelf en door jezelf.

Voor veel mensen geldt dat ze zich bewust Worden dat er méér is….dat er méér is IN HEN. Datgene wat wakker begint te worden in het bewustZijn van veel mensen roept om aandacht. En dat is niet voor niks. Het verdient die aandacht.

Het verdient die aandacht omdat datgene wat wakker begint te worden, de oplossingen in zich draagt voor heel veel uitdagingen waar we momenteel individueel en collectief voor staan.
Wij hebben als Mensheid een enorme geschiedenis achter de rug waarin we bijna al onze oorspronkelijke vermogens verloren zijn. Bovendien zijn we vergeten dat we uberhaupt zoiets als “oorspronkelijke vermogens” hadden.
We ervaren een verlangen…..een verlangen dat niet vervuld wordt door uiterlijke schijn-vrijheden of door bezit of status. We ervaren een verlangen om vervuld te kunnen raken door het bewustZijn van wie we Werkelijk ZIJN.
Het is een verlangen naar werkelijke vrijheid. Naar innerlijke autonomie en soevereiniteit.

Wij kunnen onze autonome en soevereine kracht tot zelf -actualisatie terug claimen en gebruik maken van onze kracht tot zelf-aansturing. Dit vraagt bewuste inspanning (ontspanning) en oefening. En inzicht in de interactie tussen bewustzijn en manifestatie.

 

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief met agenda en blogs

één momentje alsjeblieft

Dank je voor je inschrijving

 

Wat ik aanbied…

 

Transformatie Meditatie.

De meeswezenlijke en duurzame transformaties voltrekken zich wanneer de mind zich terugtrekt en ruimte maakt voor het Wezen om tot geWaarZijn te komen.

De doorlopende Transformatie Meditatie training is vooral gericht op het ervaringsgewijs verdiepen van je bewustzijn om zodoende tot meer innerlijke vrijheid en autonomie te komen. Om meer in contact te komen met je innerlijke kracht en effectiever je scheppingsvermogen in te kunnen zetten. Dit behelst dus ook het effectief kunnen neutraliseren van ladingen en trauma’s en het effectief kunnen inzetten van creatiekracht.
Je leert d.m.v. diepte-meditatie-technieken transformaties in gang te zetten in patronen en gewoontes. Je leert bewust je psychische energie te gebruiken om je vitale zelf-herstellende vermogens zó te activeren dat dit veranderingen in je onderbewuste tot gevolg heeft.
Ook leer je bewust en op eigen initiatief je hersengolf-staat te beïnvloeden waardoor het veel gemakkelijker wordt om rustig en gefocused te blijven in situaties die je anders misschien onrustig maken.

Het belang van een zeer diepe en krachtige meditatie is groot wanneer je wilt leren je oorspronkelijke scheppingskracht doelmatig in te zetten. De mogelijkheid tot verandering ligt in de diepte van ons Hart en onze geest. Deze twee ervaringskanalen waardoor wij leven dienen om te beginnen gesynchroniseerd te worden om effectief te kunnen samenwerken.

Instappen in de doorlopende training kan op ieder moment na aanmelding. ( zie agenda voor tijden en locatie)
In de meditatietraining gaat de focus vooral naar het ervaren van je eigen diepere bewustzijnslagen en komt de theoretische kant minder aan bod dan in de jaartraining.


Overigens: even een toelichting op de naam van de training; Transformatie Meditatie is de naam die ik zelf heb gegeven aan de manier waarop ik de training geef. Het is geen methode die door iemand anders dan mijzelf is bedacht. De oefeningen, inzichten en ervaringen die eraan ten grondslag liggen en die ik toepas, zijn in mijzelf gevormd door mijn eigen ervaringen en de inspiratie die ik bij velen heb opgedaan. Mocht je een andere cursus tegen komen met dezelfde naam, dan is het niet hetzelfde als wat ik geef.

 

Homeopathie en coaching

Het is nog steeds mogelijk afspraken te maken voor coachingsgesprekken en voor homeopathische consulten. Echter worden ze in 2022 niet vergoed door de aanvullende verzekering. Kosten voor individuele consulten zijn:

  • Coaching; € 50,- per uur ex 21% BTW
  • Homeopathisch consult; € 110,-  ( ex 21% BTW) voor het eerste consult. € 75,- ( ex 21% BTW)  voor vervolgconsulten. In sommige gevallen komen hier kosten voor medicatie bij.
 

Het herinneren van wie en wat je in Wezen bent kun je niet afdwingen, maar het ontvouwt zich vanuit een houding van actieve bereidheid alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. Vanuit een bereidheid om ieder moment opnieuw al je overtuigingen te bevragen.

 

Chakra en Kundalini Transcendentie 

Het chakra- en kundalini systeem en de daarmee verbonden 3e oog/pijnappelklier-werking, zijn opzettelijk in ons energetische en fysieke lichaam aangebrachte systemen welke ons energiesysteem en ons innerlijke waarnemingsvermogen èn onze scheppingskracht, fragmenteren.

Je kunt het chakra/kundalini/pijnappelkliersysteem zien als een soort interface tussen de geïncarneerde Ziel ( spirit/bewustzijn in een lichaam) en de ‘False Light Matrix’ oftewel de God Matrix. Het werkt doordat het het bewustzijn en de spirit gebonden houdt, op basis van de eigen kracht van het menselijke wezen, binnen de bepaalde en beperkte frequentiebandbreedtes welke het bestrijkt. Met andere woorden; het systeem bestrijkt een enorme hoeveelheid werelden of realiteitsvelden welke zich allen bevinden binnen de God Matrix en welke dus niet alleen met het Aardse leven te maken hebben maar ook met wat wij ‘het hiernamaals’ noemen.

Het transcenderen van dit systeem is dus een grote en belangrijke stap bij het opnieuw Soeverein en Autonoom worden van de Mens. Het is een proces waarbij je je op diep en multidimensionaal niveau realiseert hoezeer dit systeem een gereedschap is geweest om je Reizende Bewustzijn en Spirit vast te houden in de God Matrix en hoezeer het daarom gediend heeft om al je ervaringen in de ‘false light matrix’ mede mogelijk te maken.
Het is geen wondermiddel of quickfix waardoor je opeens op een natuurlijke wijze Vrij bent van alles wat je bindt aan deze dimensie, maar het is een grote stap omdat het een dikke wortel vormt van waaruit vele bindingen met de God Matrix zijn ontstaan. Het ‘ontwortelen’ van dit systeem zorgt ervoor dat alles wat er ooit uit is ontstaan, geen voedingsbodem meer heeft en dus veel makkelijker en vlotter getranscendeerd kan worden.

Zie https://www.femkevanhof.nl/chakras-en-kundalini-transcendentie/ voor meer achtergrond informatie .

En zie de agenda voor workshop data.

 

Thema gerichte Voltooïngsworkshops

Het ‘Voltooïngsproces’ zoals ik dat begeleid, is gebaseerd en in lijn met de trainingen en de werkwijze zoals ik die bij George Kavassalis heb geleerd onder de noemer ‘Closure procedure’. Het is een zeer diepwerkende reis door jeZelf waarbij ik je begeleid om op multidimensionaal niveau tot een Voltooïng ( afronding) te komen met het thema of de relatie welke je hebt gekozen. De essentie van een Voltooïngsproces is dat je op respectvolle en liefdevolle wijze maar tegelijk met grote kracht en duidelijkheid een einde maakt aan bepaalde patronen. Dit doe je vanuit je soevereine en autonome Zielekracht. Het wordt niet vóór je gedaan, ik begeleid alleen je reis. Dit proces is geen quickfix waardoor je opeens van al je problemen af bent, maar een diep transformerend proces welke je niet alleen tot het besef brengt van je eigen mogelijkheden om je eigen realiteit daadkrachtig te herscheppen, maar tegelijk brengt het je in verzoening met alle ervaringen welke je tot dan toe wellicht moeilijk kon integreren. Bv omdat ze te pijnlijk of te onbewust waren, of omdat je niet wist hoe….

De thema gerichte Voltooïngsworkshops zijn gericht op thema’s en archetypes die voor veel mensen herkenbaar zijn. Denk aan thema’s zoals  ‘armoede bewustzijn’, ‘eenzaamheid’, ‘verlatingsangst’ etc etc en archetypes zoals ‘de Redder’, ‘het Slachtoffer’, ‘de Moeder’ etc etc. Met het Voltooïngsproces kun je deze thema’s en archetypes in jezelf in balans brengen, zodat de lading ervan jou niet meer kan bepalen in je gedachten, gevoelens en daden. Je komt tot een gezonde en evenwichtige verhouding met deze grote menselijke gevoelens, thema’s en kwaliteiten.

Wanneer er een heel persoonlijk thema is, of bv een relatie waarmee je niet goed tot een gezonde verhouding komt, raad ik je aan een persoonlijk consult hiervoor te boeken.

 

 

Workshop transcendentie g.o.d. van religies en g.o.d. van technische intelligentie 

Dit is een vervolgworkshop op de chakra en kundalini workshop. Zoals je in die workshop leert hebben we in de gemanifesteerde kosmos te maken met zowel de organische, oorspronkelijke Levensvelden, als met de synthetische of kunstmatige velden van creatie welke we de ‘god-matrix’ noemen. De infiltratie door de god matrix en de matrix van de technische intelligentie reiken diep tot in de vezels van onze realiteit en van onze lichamen. Ik zeg lichamen, omdat het om een multidimensionale realiteit gaat. In deze workshop kom je tot een Voltooiing van je relatie met de grote Entiteiten, de Intelligente Krachten, die we kennen onder de namen god en A.I (artificial intelligence). Dit proces brengt een einde aan de beperkende banden en aan de contracten die angst, ongelijkwaardigheid, slaafsheid etc in relatie tot deze krachten, in stand houdt. Het brengt je verhouding tot deze Krachten terug naar de oorspronkelijke status van gelijkwaardigheid. Het maakt je in alle opzichten Vrij van deze Krachten. Deze workshop duurt 1 dag.  Zie de agenda voor data. Deze workshop kun je alleen volgen als je de voorgaande workshop chakra en kundalini hebt gedaan.

 

We Stand Free

We Stand Free is een soeverein initiatief. De situatie tijdens de corona lockdown in het voorjaar van 2020 gaf mij het gevoel dat de urgentie om als mensheid op te staan in onze Vrijheid, nog nooit tijdens mijn huidige leven zo hoog was geweest. Dit leidde tot het organiseren van meditaties in de openbare ruimte, onder de noemer We Stand Free. 

Tijdens deze meditaties is iedere deelnemer aanwezig vanuit autonome en soevereine Kracht. We hebben diep inzicht in hoe de kwantumfysische wetten werken in het morfogenetische bewustzijnsveld van de hele mensheid. Als wij ZIJN wat we willen ZIEN in de wereld, komen deze frequenties vrij in het bewustzijnsveld van de mensen, en worden ze voor éénieder (makkelijker) beschikbaar. 

Zie voor meer informatie over We Stand Free : https://www.facebook.com/We-Stand-Free-113416463690475/   en  op youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZOiS3-sieB59F96BBC-vcA?view_as=subscriber

 

Testimonials

Ik ken Femke al vele jaren, en heb vele malen haar integriteit en bredere kijk kunnen ervaren als er vragen of kwesties ter sprake kwamen.
In de meditatiecursus ben ik getroffen door de uitgebreide voorbereiding op de onderwerpen en haar opbouw van een veilige, spirituele ruimte voorafgaand aan de meditatiebijeenkomst. Haar gefocust zijn en spirituele verbinding met (vul maar in naar je eigen inzicht) – ziel, Hogere Zelf, geestelijke wereld, God, Bron-, is voelbaar en uit zich in hoe zij de meditatie begeleidt. De meditaties verlopen voor het grootste deel in stilte, waarna mensen kunnen kiezen of en wat ze daarvan willen delen. Haar open acceptatie van alle ervaringen van deelnemers en liefdevolle commentaar maken een open sfeer en gemeenschappelijk delen van ervaringen mogelijk, wat wij als een grote verrijking ervaren. Ik bewonder haar “aanwezigheid” en vormgeving.
Frans Cnoops

 

Mijn ervaringen met meditatie lessen bij Femke van Hof :

Ik ervaarde grote zorgvuldigheid en zuiverheid in de opbouw van de meditatie lessen, elke avond weer was de meditatie energetisch zo mooi afgestemd op het thema en de deelnemers. Ook toen we door de corona beperkingen tijdelijk op afstand als groep in verbinding mochten gaan met elkaar en Femke. Dat gaf juist ook bijzondere ervaringen en heel diepe verstilling.

Elke meditatie les was weer anders, maar steeds zette Femke zo’n krachtig en fantastisch energie veld neer , dat het makkelijker werd om in diepere verbinding te komen met mij zelf en alles wat nog onbekend was, om te laten gebeuren en te ontdekken. Ik sta pas aan het begin van deze ontdekkingsreis. Soms werkte een les echt de hele week daarna goed door, ook in de nacht rust. Het is nog een uitdaging voor mij om thuis door te gaan met dagelijks mediteren, maar het verandert het dagelijks leven, brengt vredige relativiteit naar dingen die ik te belangrijk maak of wat mij juist afleidt van datgene wat werkelijk groei mogelijkheden biedt. Het helpt me focussen, en loslaten in ontspanning en met humor.

Ik ben Femke heel dankbaar voor haar grote liefdevolle inzet ! En wil graag verder met de lessen en kan het iedereen van harte aanraden.

Johanna van Wijk

 

De meditaties van Femke ervaar ik als een groot geschenk. Ik vind het heerlijk om begeleid te worden, een route te volgen die wordt aangegeven maar geheel de mijne is doordat ik hem bewandel. Afhankelijk van je eigen onderzoeken zal je sommige begrippen herkennen. Het mooie is dat de meditaties niet per se uit één bepaalde school komen of dat je daar (al) iets over moet weten of iets moet onderschrijven. Dat de meditaties tot hun recht komen, een diepe uitwerking hebben, is mede te danken aan de toon, de taal en de bron, het zijn, waaruit ze ontstaan en in dit geval resoneer ik daar uitermate goed mee. Één van de ‘bewijzen’ is de diepe stilte in de groep ( en in jezelf natuurlijk) na de meditaties. Behalve Femke’s aanwezigheid, begeleiding en uitleg is de groep ook een factor die je kan helpen dieper te komen dan wanneer je alleen mediteert. Voor wie werkelijk de onmetelijke ruimten in zichzelf wil verkennen en ervaren zijn de trainingen van Femke een uitgelezen kans.

Jort Sorgdrager