Achtergrond

Onvoorwaardelijkheid in waarnemen en tegelijk in staat zijn onderscheid te maken, getuigd van vrijheid en wijsheid. De grondhouding om dit te kunnen begint met een bewuste keuze. Deze bewuste keuze vraagt moed.

Alle trainingen die ik geef zijn uniek omdat ze direct uit het Levende ScheppingsVeld ontstaan . Dat, in combinatie met oeroude kennis en praktische oefeningen, leidt tezamen tot diepe inzichten. Inzicht en oefening zijn beiden belangrijk want via het begrip van wat we doen kan de ervaring van de oefening blijvend verankeren in het dagelijks bewustzijn.

De meditatieve oefeningen zijn een essentieel onderdeel van de trainingen, omdat we onze eigen andere dimensies niet bereiken via ons dagelijkse bèta bewustzijn. We leren in deze oefeningen als vanzelf in een diepe staat van ontspanning te komen in onze meditaties. Maar dat is pas het begin.
Naast het vermogen om in je eigen “verborgen hersengolven te duiken” heb je ook inzicht nodig in je multidimensionale anatomie. Inzicht en kennis zijn daarom net zo essentieel en vormen een volwaardig onderdeel van de trainingen.

Onze multidimensionaliteit is volledig toegankelijk via ons fysieke lichaam.
Dat fysieke lichaam is slechts één van onze vele lichamen. Maar hier en nu wel een onmisbaar gereedschap om tot multidimensionaal bewustzijn te komen. Ons lichaam herbergt àlle coderingen die we nodig hebben om ons te gaan herinneren wie we van oorsprong zijn; grootse, multidimensionaal bewuste scheppingswezens.
We werken daarom altijd in verbinding met ons eigen fysieke lichaam.


Een trainingsdag, ongeacht het thema, bestaat altijd uit een evenwichtige verdeling tussen het delen van informatie en inzichten en het doen van oefeningen en meditaties.

Het herinneren van wie en wat je in Wezen bent kun je niet afdwingen, maar het ontvouwt zich vanuit een houding van actieve bereidheid alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. Vanuit een bereidheid om ieder moment opnieuw al je overtuigingen te bevragen.

Opleiding en ervaring

  • Vrije School onderwijs
  • Een jaar alleen gereisd door India en Nepal. Veel levensonderwijs genoten!
  • HBO onderwijs bij Hippocrates; opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut, massagetherapeut en klassiek homeopaat.
  • Vele jaren nascholing in homeopathie. Diverse cursussen energetische geneeswijzen. Meditatie beoefening vanaf 1991.
  • Vanaf 1997 praktijk gevoerd.
  • Moeder geworden van twee prachtige kinderen.
  • In 2019 begonnen met het geven van trainingen.