Hoe het Dieper Zelf spreekt via je Heart Soul Essence.

Toen ik aan de opleiding voor QHHT therapeut begon, had ik een wens.
Mijn wens was een route te vinden via welke ik mensen kon helpen direct en zonder belemmering in contact te komen met hun Dieper Zelf; dat deel van ieder mens dat inzicht en overzicht heeft in alle levens welke jij als rondreizende Spirit/Bewustzijn ( ‘Zielsvonk’) hebt in dit Universum. Dat deel van ieder mens dat een diep weten heeft van al jouw uitdagingen, overwinningen, angsten en vreugdes en dat tegelijkertijd de helende antwoorden en energieën in zich draagt welke je kunnen begeleiden naar jouw persoonlijke Heelwording. Jouw persoonlijke transitie van pijn- en angst-Gebonden Mens naar vrij en liefdevol Verbonden Mens.
Vanuit mijn jarenlange ervaring als klassiek homeopaat en coach, weet ik dat wanneer er inzicht ontstaat in de oorzaak van een probleem, de oplossing ervan onder handbereik komt. Maar ik weet ook dat inzicht alléén onvoldoende is. Omdat heel veel oorzaken zo diep en vast geworteld zitten in het onderbewuste, dat inzicht via het denken deze vastgezette patronen niet oplost.
Er is dan een energetische en informatieve input nodig die regelrecht inwerkt op het onderbewuste. Op de laag waar de pijn wordt vastgehouden en keer op keer wordt herhaald. Deze onderbewuste laag is namelijk niet gevoelig voor informatie die vanuit de mind, dus vanuit het denken en het daardoor ontstane inzicht, komt.
Je herkent dat wel; je wilt stoppen met een ongezonde gewoonte omdat je weet dat het niet goed voor je is; maar ondanks dat inzicht lukt het niet om ermee te stoppen.
Pas als er iets gebeurd dat regelrecht tot jouw onderbewuste spreekt en dáár de boodschap PLUS de energie afgeeft die die onderbewuste laag nodig heeft om de OORZAAK van het in stand houden van de slechte gewoonte los te laten, pas dan lukt het om je gedrag aan te passen. En daadwerkelijk te gaan leven naar je inzicht.
Homeopathie is een taal en een energieoverdracht die hiertoe in staat is. Mits goed toegepast is het in staat om de brug te slaan tussen (mentaal) inzicht en onbewuste pijn patronen en die laatste op te laten lossen. Ik heb dat in mijn 20 jarige praktijk vaak genoeg mee mogen maken.
Door mijn eigen ontwikkelingsweg ben ik ervan overtuigd dat mensen in staat zijn om dat wat het homeopathische middel teweeg brengt, ook zélf teweeg te brengen in zichzelf!
Maar wat men daarvoor mist is de mogelijkheid om de sluier tussen onbewuste en bewuste geest op te lossen èn de mogelijkheid om beide lagen vanuit een alles-overziend en genezend aspect ( het Dieper Zelf) te doorgronden.
En daar was ik dus naar op zoek; naar een manier om mensen te helpen die sluiers op te lichten en daarbij dan ook vanuit een nog dieper perspectief hun eigen genezende en helende levensenergie binnen te brengen in hun lichaam en psyche.
Want wat is er uiteindelijk bekrachtigender voor ons als we ervaren dat we werkelijk zélf in staat zijn tot Heelwording, tot directe uitwisseling met ons Dieper Zelf, tot het vinden van de antwoorden op onze levensvragen zonder bemiddelende factor ( helderziende, guru, profeet, engel, gids etc etc).
Ik meen met de methode van Quantum Healing Hypnose Technique deze manier gevonden te hebben.
Ik zie dat mensen inderdaad in staat zijn om de sluier op te lichten en dat het Dieper Zelf inderdaad in staat is om inzicht en heling te brengen.
Ik zie ook dat het nog niet makkelijk is voor de persoonlijkheid om dit helemaal te ontvangen, te accepteren.
De persoonlijkheid is zó opgevoed met beperkingen en onmogelijkheden dat het tijd en herhaling nodig heeft om de genezende energie en boodschap van het Dieper Zelf te integreren. Ook dit herken ik uit de homeopathische praktijk; middelen moeten vaak meerdere keren en in oplopende kracht herhaald worden en zo geleidelijk indalen in de bewuste lagen van de psyche.
Dit is niet erg. Het is het gevolg van onze eeuwenlange programmeringen van onmogelijkheid en beperking.
Maar we leven nu in de tijd dat we die oude programma’s echt los mogen en ook kùnnen laten. En dat we weer kunnen ervaren dat wonderen wèl bestaan, en dat we ze zèlf teweeg brengen!
Met een blij hart en een diepe liefde ben ik bereid je te helpen deze weg in jezelf te ontsluiten.

8 mei 2023Beschouwingen