Vrijheid, het leek nooit eerder in mijn huidige leven een vanzelfsprekendheid onder vuur! Vrijheid leek een onwankelbaar gegeven. Wat het niet blijkt te zijn; onze vrijheid ligt onder vuur! En niet zo weinig ook.

Hoe zet jij je uiteen met dit gegeven? Hoe bewaak of herwin jij je vrijheid?

Voor mij is het uitgangspunt in deze het besef van mijzelf als co-creator, als medeschepper van deze realiteit. Ik besef mij ten diepste dat wij als collectieve Mensheid sàmen de realiteit creëren die wij ervaren. En dat wij dat doen in verbinding met diverse andere kosmische scheppingskrachten en bewustzijnsvelden.

Echter binnen het collectief, zijn wij allemaal individuen, en dragen wij allemaal ons eigen unieke steentje bij. Iedereen telt. Niemand doet niet mee.

Voor mij begint Vrijheid van binnen, in de relatie met mijZelf als Oorspronkelijk SchepperWezen èn in de relatie met de ‘andere Krachten’ in dit universum, welke zich op dit moment laten kennen als de ‘tegenkrachten’.

Alles in de schepping streeft uiteindelijk naar Balans. Het is nu de tijd om de balans terug te brengen in de multidimensionale relaties waar ieder Mens deel van is. Het is tijd om balans terug te brengen in de uit evenwicht geraakte kosmische krachtenmeting.

Deze krachtenmeting laat zich overduidelijk zien in onze directe omgeving, maar is onze directe omgeving ook de ontstaansplek van deze krachtenmeting?

Nee, de wortel van de disbalans ligt in sferen voorbij de realiteit van onze 5 zintuigen.

En het is in deze sferen dat wij in de trainingen die ik geef onze Vrijheid terug nemen, onze relaties in Balans brengen, onszelf Realiseren als volwaardig mede schepper. In liefde, respect en harmonie met alle andere Krachten en Machten in de kosmos. In de rust en het evenwicht welke voortkomen uit het diepe inzicht van Wie we ten diepste Zelf zijn. Vrije, scheppende Wezens.

Omdat onze 5 zintuigen-wereld een reflectie laat zien van wat zich in andere lagen van de kosmos afspeelt en dus in andere lagen van ons eigen bewustzijn, is het voor mij een logische en zeer werkzame manier om in die lagen van ons bewustzijn, daar waar de wortel van het probleem ligt, te beginnen. 

Vandaaruit dienen we ons opnieuw te verhouden tot de krachten in het universum welke we ervaren als de tegenwerkende krachten hier op aarde. De krachten die onze vrijheid en zelfbeschikkingsrecht ontnemen.

Als we het probleem bij de wortel aanpakken, zal de uitkomst daarvan vanzelf ‘doorsijpelen’ in onze 5 zintuigen wereld.

Echter zonder het grondige besef hiervan in onze 5 zintuigen -wereld, wordt onze grens met grove maatregelen overschreden. Omdat de ‘tegenkrachten’ zich namelijk wèl bijzonder bewust zijn van de andere dimensies van waaruit zij zelf werkzaam zijn.

Het is mijn overtuiging dat ieder mens zich op eigen-wijze uiteen dient te zetten met de gegevens waarmee je in je leven geconfronteerd wordt. Soms zijn er collectieve gegevens waar we ons collectief mee uiteen zetten.

Op dit moment is ons collectieve gegeven onze vrijheid.

Ieder mens zal deze vrijheid op eigen-wijze dienen te her-waarderen, her-inneren en her-winnen.

Voor wie zich geraakt voelt om dit bij de multidimensionale wortel aan te pakken, bied ik mijn trainingen, en in het bijzonder de workshops transcentie van het chakra /kundalini-systeem en de g-o-d en T I matrix aan. 

In deze workshops zul je jeZelf herinneren in wat je wezenlijk bent, en je zult deze herinnering werkzaam maken en binnen brengen in je dagelijkse leven. Dit is een direct ‘doorsijpelen’ van jouw scheppingskracht in de 5 zintuigen-wereld van alledag.

Dit is een begin van een krachtig terug claimen van Vrijheid op alle niveaus. 

Je bent Welkom

24 februari 2022Beschouwingen