All posts by femke-vanhof@live.nl

Hoe Vrij ben Jij?

Vrijheid, het leek nooit eerder in mijn huidige leven een vanzelfsprekendheid onder vuur! Vrijheid leek een onwankelbaar gegeven. Wat het niet blijkt te zijn; onze vrijheid ligt onder vuur! En niet zo weinig ook. Hoe zet jij je uiteen met dit gegeven? Hoe bewaak of herwin jij je vrijheid? Voor mij is het uitgangspunt in deze…

Read More

Wat is DNA?

Wat is DNA in multidimensionaal perspectief? Een korte beschouwing. Veel mensen denken bij DNA enkel aan “erfelijk materiaal; datgene wat je nu eenmaal meekrijgt van je ouders en wat je uiterlijk en enige karaktereigenschappen vormgeeft.” In deze beschouwing benader ik de vraag “Wat is DNA?” vanuit multidimensionaal perspectief. Vanuit dat perspectief is DNA een bewustzijnsdrager,…

Read More